Sukces naszego ucznia

Sukces naszego ucznia

Sukces ucznia klasy 6b w Ogólnopolski Konkursie Przyrodniczym – Świetlik .

Konkurs Świetlik powstał w 2007 roku z inicjatywy dr Dagmary Sokołowskiej, pracownika Uniwersytetu Jagiellońskiego. Głównym celem Konkursu jest rozpowszechnianie nauk przyrodniczych jako ciekawego, fascynującego źródła wiedzy o świecie. Nowatorska formuła konkursu, polega na przeprowadzeniu doświadczeń, wskazuje na kilka ważnych elementów: uświadamia, że wszystko, co dzieje się w naturze ale też w domu, szkole, w środowisku najbliższym każdemu dziecku, da się wyjaśnić w sposób naukowy. Dlatego też każdy może mieć swój wkład w rozwój świata.  Serdecznie gratulujemy naszemu uczniowi – Franciszkowi Bzowskiemu (6b), który zdobył tytuł laureata II miejsca.        Małgorzata Waga

Skip to content