Zajęcia z języka angielskiego FUTURE4ME

Zajęcia z języka angielskiego FUTURE4ME

W naszej szkole dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w roku szkolnym 2023/2024 realizowane były w ramach programu FUTURE4ME prowadzonego przez nauczycieli języka angielskiego. Zajęcia odbywały się w wymiarze 2 godzin tygodniowo w klasach 7a, 7c i 7b.

Program zakładał wzbogacenie wiedzy o krajach anglojęzycznych z naciskiem na rozwijanie sprawności językowych uczniów. Ponadto miał również na celu poszerzenie kręgu zainteresowań uczniów, rozwijanie dociekliwości, podnoszenie świadomości otaczającego świata, a także promowanie wykorzystania technologii komputerowej oraz stworzenie uczniom warunków do praktycznego wykorzystania języka.

W ramach zajęć uczniowie przede wszystkim pracowali metodą projektu. Wykonane prace były prezentowane na zajęciach, a następnie na gazetkach na korytarzach szkolnych, a także salach lekcyjnych.
Zajęcia miały przede wszystkim formę konwersatoriów, w których nacisk był położony nie tylko na naukę mówienia, ale też na poznawanie historii, literatury i kultury krajów anglojęzycznych. Spotkania miały na celu rozwijanie w uczniach ciekawości i otwartości wobec innych kultur, a także akceptacji i tolerancji dla innych narodów.

Podczas zajęć wykorzystywane były filmiki o różnej tematyce: rodzina królewska, edukacja w Wielkiej Brytanii, najważniejsze zabytki Londynu, miejsca, które musisz zobaczyć w Edynburgu, najpopularniejsze sporty w USA, ciekawostki dotyczące Nowej Zelandii, Irlandii w oparciu o które odbywały się dyskusje oraz zostały przygotowane projekty.

Opracowanie: Małgorzata Korus

Skip to content