Historia

Nasza szkoła była pierwszą placówką nauczania podstawowego w Krakowie-Nowym Bieżanowie. Budowę rozpoczęto 9.09.1964 roku dla uczczenia tysiąclecia istnienia państwa polskiego, a zakończono 31.08.1966 roku. Naukę w nowym budynku uczniowie rozpoczęli już we wrześniu tego roku. Pierwszym dyrektorem placówki został Józef Chmielowski.

Był to trudny rok dla szkoły, ponieważ brakowało podstawowych pomocy dydaktycznych. Pełne zaangażowanie dyrekcji i nauczycieli pozwoliło jednak w krótkim czasie wyposażyć pracownie fizyczno-chemiczne i biologiczne w niezbędne materiały. Powoli powstawało też całe zaplecze placówki wraz z kuchnią i jadalnią.

Od 1970 roku placówką opiekowały się Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe a w późniejszym okresie Jednostka Wojsk Podhalańskich z Pychowic.

7.01.1976 roku Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krakowie nadało szkole imię Ludowego Wojska Polskiego. Otrzymaliśmy pozwolenie na posiadanie własnego sztandaru.

Wraz ze zmianami polityczno-społecznymi po roku 1989, nastąpiła zmiana nazwy patrona placówki. Obecnie jesteśmy szkołą imienia Wojska Polskiego.

W latach dziewięćdziesiątych szkoła jako jedna z pierwszych w Polsce wprowadziła nauczanie blokowe oparte na autorskich programach nauczania. Nasi nauczyciele podjęli się pracy nad nowymi podręcznikami ( do biologii Wiesława Gouda, Ewa Rotkiewicz-Michalska oraz chemii Maria Litwin i Teresa Kulawik), które weszły do ministerialnego zestawu obowiązujących książek szkolnych.

Od września 2017 roku funkcję dyrektora szkoły pełni Pani Bernadetta Bochenek.

Szkoła cieszy się sympatią swoich wychowanków, którzy już jako uczniowie szkół ponadpodstawowych chętnie do niej wracają, by odwiedzić nauczycieli i młodszych kolegów. Placówka staje się też powoli szkołą „pokoleniową”, gdyż wielu z jej absolwentów zapisuje do niej swoje dzieci.

 

Skip to content