Historia

Budowę szkoły rozpoczęto 9.09.1964 roku dla uczczenia tysiąclecia istnienia państwa polskiego, a zakończono 31.08.1966 roku. Naukę w szkole uczniowie rozpoczęli już we wrześniu 1966 roku. Pierwszym dyrektorem placówki został Józef Chmielowski. Był to trudny rok dla szkoły, ponieważ brakowało podstawowych pomocy dydaktycznych. Pełne zaangażowanie dyrekcji i nauczycieli pozwoliło jednak w krótkim czasie wyposażyć pracownie fizyczno-chemiczne i biologiczne w niezbędne materiały.

Powoli powstawało też całe zaplecze placówki wraz z kuchnią i jadalnią. Pierwszymi absolwentami szkoły było, już pierwszego roku 21 uczniów. 1.09.1968 roku dyrekcję szkoły objęła na rok Marta Kołodziejska. Kolejnym dyrektorem naszej szkoły był Antoni Siekański, który swoją funkcję pełnił nieprzerwanie przez 21 lat od 1.09.1969 roku do 31.10.1990 roku. Od 1970 roku funkcję opiekuńczą nad placówką sprawowały Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe oraz w późniejszym okresie Jednostka Wojsk Podhalańskich z Pychowic. 7.01.1976 roku Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krakowie nadało szkole nazwę “Ludowego Wojska Polskiego”. Po prawie całym roku 14.12.1976 roku Szkoła otrzymała pozwolenie na posiadanie własnego sztandaru. Oficjalne uroczystości nadania imienia szkole oraz wręczenia sztandaru miały miejsce 9 maja 1977 roku. Wraz ze zmianami polityczno-społecznymi po roku 1989, 26.07.1990 roku nastąpiła zmiana imienia placówki, na imię “Wojska Polskiego”. Od 1.11.1990 roku do 31.08.1992 roku funkcję dyrektora szkoły sprawowała Czesława Radwańska. Kolejnym dyrektorem była Maria Litwin, która kierowała szkołą do 31.08.2002 roku. Szkoła Podstawowa nr 111 jako jedna z pierwszych w Polsce wprowadziła “nauczanie blokowe”. Wraz z reformą systemu edukacji w Polsce 1.09.1999 roku nastąpiło przekształcenie systemu edukacji z ośmio na sześcioletni, zmniejszyła się tym samym liczba oddziałów w szkole. 1.09.2002 roku dyrektorem szkoły została Jadwiga Piotrowska, która pełni tą funkcję obecnie. Od stycznia 2005 roku naszą szkołą opiekuje się 6 Brygada Desantowo – Szturmowa z ulicy Wrocławskiej w Krakowie.

Szkoła cieszy się sympatią swoich wychowanków, którzy już jako uczniowie szkół ponadpodstawowych chętnie do niej wracają, by odwiedzić nauczycieli i młodszych kolegów. Placówka staje się też powoli szkołą „pokoleniową”, gdyż wielu z jej absolwentów zapisuje do niej swoje dzieci.

Skip to content