Świetlica

Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 111 im. Wojska Polskiego w Krakowie

Godziny otwarcia: 7:00-17:00

Telefon: 12-259-25-38

REKRUTACJA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2023/2024

Karta zgłoszenia do świetlicy w roku szkolnym 2023/2024 znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce Dokumenty. Można ją będzie również pobrać w sekretariacie szkoły.

 OD 28 SIERPNIA DO 1 WRZEŚNIA DO GODZ.13 wypełnioną kartę wraz z załącznikami i zaświadczeniami o zatrudnieniu i godzinach pracy rodziców należy złożyć w sekretariacie szkoły.

 W dniu 1 września o godz. 13:30 zbierze się Komisja Rekrutacyjna, która zakwalifikuje dzieci do grup świetlicowych. W tym samym dniu o godz.15:00 w budynku szkoły zostanie wywieszona lista dzieci przyjętych do świetlicy.

Informujemy, iż opłata za pobyt dziecka w świetlicy szkolnej jest opłatą dobrowolną (w wysokości 10zł/miesiąc). Chętnych rodziców prosimy o dokonywanie wpłat przelewem na konto Rady Rodziców: 95 1240 4432 1111 0010 7706 1462 z dopiskiem Świetlica.
Skip to content