Opieka stomatologiczna

OPIEKĘ STOMATOLOGICZNĄ NAD UCZNIAMI SP 111 powierzono podmiotowi leczniczemu
SPECJAL DENT MARKOWICZ-DEJA SPÓŁKA JAWNA
z siedzibą ul. Juliana Dunajewskiego 5
Opieka stomatologiczna sprawowana przez lekarza dentystę będzie miała miejsce w
GABINECIE STOMATOLOGICZNYM SPECJAL-DENT Sp.j. w
SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 61, ul. Popławskiego 17, 30-818 Kraków
GODZINY PRZYJĘĆ:
Wtorek 8-12
Środa 8-13
Czwartek 8-14
Rejestracja telefoniczna pod numerem 793-824-877 czynna jest w godzinach świadczenia opieki stomatologicznej.
Skip to content