Oferta edukacyjna

Na dwóch piętrach znajduje się 12 sal lekcyjnych i 6 pracowni przedmiotowych: informatyczna (laptopy z najnowszym oprogramowaniem), matematyczna, fizyczna, chemiczno-geograficzna i 2 językowe. Wszystkie sale wyposażone są w tablice interaktywne. Mamy 2 sale gimnastyczne, w tym do gimnastyki korekcyjnej, która jest wyposażona w sprzęt sportowy i różnorodne pomoce dydaktyczne uzyskane m.in. w ramach realizacji projektu „Radosna Szkoła”.

Szkoła brała udział w programie Laboratoria Przyszłości, dzięki któremu zostaliśmy doposażeni m.in. w drukarkę 3D, skaner 3D, nowoczesny mikroskop, roboty interaktywne, długopisy 3D.

Sale dydaktyczne dla młodszych klas są odnowione, kolorowe i wyposażone w odpowiednie pomoce dydaktyczne. Znajdują się na jednym piętrze, gdzie są odpowiednio dostosowane toalety. Nauczyciele pracujący z dzieci młodszymi bardzo dobrze przygotowani są do stosowania form i metod pracy odpowiednich do ich potrzeb.

Klasy I-III w swoich salach lekcyjnych mają wydzielone kąciki tematyczne i miejsce do zabawy. Uczestniczyliśmy w projekcie unijnym „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Uczniowie nadal korzystają z pomocy dydaktycznych, które uzyskaliśmy w ramach tego projektu.

Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo naszych wychowanków. Jesteśmy jedną z pierwszych szkół podstawowych w Krakowie, której przyznano certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo. Opracowaliśmy odpowiednie procedury reagowania w sytuacjach potencjalnej krzywdy jakiej może doznawać dziecko, ujmując je w ramy określane jako Polityka Ochrony Dziecka. Pozwoliło nam to uzyskać w 2016 roku certyfikat „Chronimy Dzieci”.

Świetlica szkolna czynna jest od godziny 7.00 do 17.00

Nasi uczniowie osiągali wysokie wyniki w sprawdzianach zewnętrznych  oraz konkursach międzyszkolnych i ogólnopolskich. Mają też duże osiągnięcia sportowe.

Staramy się, aby nasi uczniowie byli kreatywni i otwarci na świat. W pracy z nimi kierujemy się zasadą, że cokolwiek jest dobre dla dziecka, jest dobre dla niego tylko we właściwych proporcjach, Dotyczy to różnych czynników mających wpływ na środowisko dzieci. Należą do nich: uwaga, serdeczność, motywacja, samodzielność, innowacje, urozmaicenia itd. Nauczyciele wprowadzają oryginalne metody wychowania i nauczania. Przejawem tych działań są liczne nowatorskie, innowacyjne projekty.

Oferujemy ciekawe zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania dzieci, w tym  koła: biologiczne,  chemiczne,  ekologiczno-przyrodnicze,  matematyczne, matematyczno-konstrukcyjne,  plastyczne, polonistyczne, zajęcia kształtujące kreatywność z elementami kodowania, zajęcia sportowo-rekreacyjne .

Uczniowie uczestniczą w wielu projektach np. : „Zaprogramuj przyszłość”, „Mali ratownicy – potrafimy udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej”, „Czytanie ma moc”, ” Polscy naukowcy”, „Fitnes & Pilates, czyli odnależć harmonię ciała i umysłu”, ” Ekoeksperymentarium”, „Żywa apteka”, „Kropka”, „Dlaczego wszystkie pytania są dobre”, „Góra Grosza”, „Kropka”,”Eat and move in Europe”, „Wywania czytelnicze”, „Wiem, co jem”, „Jestem eko -kształtuję środowisko w Krakowie”, ” ABC empatii”, Środowisko poprzez sztukę”, „Wolontariat-jak mięśnie- trzeba codziennie trenować”, Fun and Games Math 3, Paczka dla zwierzaka, pomoc dla Domu Małego Dziecka i hospicjum.

Bierzemy udział w programie „Otwarty Kraków” i pilotażym programie „Ogarniam życie”

Ściśle współpracujemy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, a w razie potrzeby innymi poradniami specjalistycznymi.

Uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach: język angielski (Szkoła językowa „Prymusi”),  robotyka, Minecraft, szachy,  zajęcia taneczno-muzyczne TANMUZ, gry i zabawy w ramach RADWANSPORT,  Speed-all, taniec nowoczesny, Banzai-jiu-jitsu, Aikido i inne, zgodnie z sugestią rodziców i zainteresowaniami dzieci.

 

Skip to content