O nas

Nasza szkoła usytuowana jest w bezpiecznym, spokojnym miejscu otoczonym terenami zielonymi z nowoczesnym kompleksem sportowym otwartym w 2018 roku i miejscami do rekreacji oraz nowoczesnym placem zabaw dla młodszych dzieci.

Na dwóch piętrach znajduje się 15 sal lekcyjnych i 4 pracownie przedmiotowe: informatyczna (laptopy z najnowszym oprogramowaniem), przyrodnicza, fizyczno-chemiczna i językowa. Wszystkie wyposażone są w tablice interaktywne. Posiadamy mobilną pracownię z 26 laptopami.

Mamy 2 sale gimnastyczne, w tym do gimnastyki korekcyjnej, która jest wyposażona w sprzęt sportowy i różnorodne pomoce dydaktyczne uzyskane m.in. w ramach realizacji projektu “Radosna Szkoła”.

Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo naszych wychowanków. Jesteśmy jedną z pierwszych szkół podstawowych w Krakowie, której przyznano certyfikat “Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Po pięciu latach i po wnikliwym audycie instytucji zewnętrznych uzyskaliśmy potwierdzenie możliwości dalszego korzystania z tego tytułu. W 2017 roku znów jako jednej z pierwszych szkół podstawowych przyznano nam tytuł Lider Projektu „Szkoła promująca bezpieczeństwo”.

Placówka dysponuje monitoringiem wewnętrznym i zewnętrznym.

Uzyskaliśmy również certyfikat „Szkoła przyjazna zdrowemu żywieniu i aktywności fizycznej”.

Nasi uczniowie osiągają wysokie wyniki w sprawdzianach zewnętrznych oraz konkursach międzyszkolnych i ogólnopolskich. Mają też duże osiągnięcia sportowe.

Oferujemy opiekę od godziny 7.00 do 17.30

Mamy bogate zbiory biblioteczne.

Szkolna stołówka oferuje smaczne – przygotowywane na miejscu – dwudaniowe posiłki z deserem, dzieci korzystają również z programów: „Owoce w szkole” i „Szklanka mleka”.

Staramy się aby nasi uczniowie byli kreatywni i otwarci na świat. W pracy z nimi kierujemy się zasadą, że cokolwiek jest dobre dla dziecka, jest dobre dla niego tylko we właściwych proporcjach, Dotyczy to różnych czynników mających wpływ na środowisko dzieci. Należą do nich: uwaga, serdeczność, motywacja, samodzielność, innowacje, urozmaicenia itd. Nauczyciele wprowadzają oryginalne metody wychowania i nauczania. Przejawem tych działań są liczne nowatorskie, innowacyjne projekty.

Oferujemy ciekawe zajęcia pozalekcyjne,  w tym koła zainteresowań:

 • chemiczne
 • matematyczne
 • biologiczne
 • plastyczne
 • ekologiczno-przyrodnicze
 • przyrodnicze
 • przyrodniczo-matematyczne
 • zajęcia kształtujące kreatywność z elementami kodowania.

W szkole działa drużyna ZHP.

Uczniowie uczestniczą w wielu projektach np.: „ Zaprogramuj przyszłość”, „Mali ratownicy – potrafimy udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej”, „Klimatyczna klasa”, “Fit&Pilates, czyli odnaleźć harmonię ciała  i umysłu” , „Tańczę w Krakowie”, Góra Grosza, „Kot w tarapatach”, „Muzyka. Do czego inspirują nas dźwięki?” „Wiem, co jem”,   “Jestem eko – kształtuję środowisko      w Krakowie”, „Niesamowity świat higieny jamy ustnej”, „ Szkolne przygody Gangu słodziaków”, „Mali detektywi. Jakie tajemnice kryje świat wokół nas”, Przyroda z klasą-Uniwersytet Dzieci, Od grosika do złotówki, Fun and Games Math 3, Paczka dla zwierzaka, pomoc dla Domu Małego Dziecka i hospicjum.

W szkole zatrudnieni są: pedagog, logopeda, oraz nauczyciele mający uprawnienia do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uczniowie mogą korzystać z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i korekcyjno – kompensacyjnych. Dodatkowo zatrudniani są pedagodzy do współorganizowania kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych, odpłatnych zajęciach:

 • język angielski (Szkoła językowa “Prymusi”)
 • język hiszpański
 • robotyka, szachy
 • szkoła pamięci BEST BRAIN
 • nauka gry na gitarze
 • gry i zabawy w ramach RADWANSPORT
 • gimnastyka artystyczna
 • taniec nowoczesny
 • Banzai-jiu-jitsu
 • Aikido
Skip to content