STEAM i Laboratorium Przyszłości – klasa 4b.

STEAM i Laboratorium Przyszłości – klasa 4b.

W klasie 4b realizowany był międzyprzedmiotowy projekt STEAM, którego tematem przewodnim było zapoznanie się z ekosystemem i bioróżnorodnością rafy koralowej, na przykładzie Wielkiej Rafy Koralowej – która jest obiektem światowego dziedzictwa UNESCO.  Projekt obejmował lekcje przyrody, na których uczniowie zapoznali się z położeniem Wielkiej Rafy Koralowej, dowiedzieli się jakie organizmy ją budują oraz dla jakich organizmów jest ona domem. Uczniowie poznawali także przyczyny zamierania rafy koralowej, zarówno te naturalne jak i antropogeniczne. Dowiedzieli się czym jest lista światowego dziedzictwa UNESCO. Na lekcjach plastyki, dzieci przeniosły swoje wyobrażenia rafy na papier i tak powstała galeria prac klasy. Kolejnym etapem projektu podczas lekcji przyrody, było stworzenie trójwymiarowej makiety rafy koralowej – tę część uczniowie wykonali wykorzystując długopisy 3D zakupione dzięki rządowemu programowi Laboratoria Przyszłości. Swoją wiedzę zdobytą podczas trwania projektu uczniowie sprawdzili biorąc udział w klasowym quzie Kahoot. Zakończenie projektu odbyło się na języku polskim, dzieci tworzyły wypowiedź pisemną – opis wykonanej makiety. Małgorzata Waga, Anna Fejkiel-Krupczak, Agnieszka Korpak – Perzanowska, Anna Mieszczyńska – Paruch

Skip to content