Przygotowania do obchodów Dnia Europejskiego w SP111

Przygotowania do obchodów Dnia Europejskiego w SP111

Na lekcjach geografii klasy siódme pracowały nad projektem wylosowanego przez klasę państwa . Młodzież zaplanowała, opracowała i realizowała w sali lekcyjnej pracę. Działanie polegało na zaprezentowaniu w ujęciu geograficzno – historycznym kraju. Pracowali z ogromnym zaangażowaniem w grupach. Uczniowie rozdzielili wobec siebie obowiązki i przydzielili konkretne prace. Istotne było zadbanie o ciekawe informacje i kolorowe fotografie. Niektórzy, uzdolnieni plastycznie siódmoklasiści przygotowali piękne rysunki i szkice m.in. zabytków, roślin i zwierząt, które żyją w Irlandii, Austrii i innych. Wszystkie prace były na wysokim poziomie. Młodzież została doceniona wysokimi stopniami. Najważniejsze, że uczniowie i uczennice mieli poczucie, że uczyli się nie tylko geografii, ale że pracowali nad relacjami i współpracą w zespole.

Agnieszka Korpak-Perzanowska
nauczycielka geografii

Skip to content