MIKOŁAJKOWA GIEŁDA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

MIKOŁAJKOWA GIEŁDA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

W dniu 6 grudnia 2022 r. odbyła się Mikołajkowa Giełda Edukacyjna Szkół Ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów przybywających z Ukrainy zorganizowana przez Szkołę Podstawową nr 111 w Krakowie.

Uroczystego otwarcia Giełdy dokonała Pani Dyrektor Bernadetta Bochenek.

W wydarzeniu udział wzięło 14 Szkół z Krakowa i Wieliczki, w tym : XV LO, XXV LO, Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie, Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie, Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie,  Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie, Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie, Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1  w Krakowie, Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie, Zespół Szkół Zawodowych Huty im. Tadeusza Sendzimira  w Krakowie, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kampus  w Wieliczce, Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie Młodzieżowe Centrum Kariery. Uczestnikami Giełdy Edukacyjnej byli uczniowie klas 8 z następujących szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa nr 111 w Krakowie, Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 11 w Krakowie Szkoła Podstawowa nr 24,  Szkoła Podstawowa nr 41 w Krakowie, Szkoła Podstawowa nr 162 w Krakowie, Szkoła Podstawowa nr 124 w Krakowie, oraz Rodzice uczniów klas 8 ze Szkoły Podstawowej nr 111 w Krakowie. Giełdę odwiedziło około 450 osób.

Uczniowie podczas wydarzenia uczestniczyli w prelekcjach, które przygotowane zostały przez Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie, Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2  w Krakowie, Zespół Szkół Poligraficzno- Medialnych w Krakowie, oraz Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie. Podczas prelekcji uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ofertami edukacyjnymi szkół przedstawianych przez prelegentów.
W trakcie prelekcji „ Jak zostać architektem?” przedstawiciel Zespołu Szkół Budowlanych
nr 1 w Krakowie omówił ścieżkę edukacyjną jaką uczeń musi przejść chcąc wykonywać zawód architekta. Doradca zawodowy z Krakowskiego Ośrodka Kariery działającego przy Specjalistycznej Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Krakowie przybliżył uczniom przybyłym z Ukrainy ścieżkę kształcenia, oraz omówił zawody cieszące się dużym zainteresowaniem na rynku pracy. Prelekcje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów, jak i nauczycieli.

Podczas wydarzenia zorganizowany został pokaz fryzjerski przedstawiony przez  uczennice technikum fryzjerskiego z Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości  w Krakowie. Uczniowie mogli zapoznać się z aktualnie modnymi fryzurami, sposobem układania i upinania fryzur.

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie oraz Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie przygotowały dla uczestników pokaz swoich wyrobów – pierniczków własnoręcznie przygotowanych przez uczniów wyżej wymienionych szkół.

Można było zobaczyć między innymi jeżdżącego małego robota zbudowanego  i zaprogramowanego  przez uczniów technikum informatycznego Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie.  To była tylko zabawka, ale podobnie programuje się wielkie maszyny.

Nie zabrakło również propozycji kształcenia proponowanych przez służby mundurowe. Uczniowie klasy wojskowej  XXV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie wykonali pokaz musztry wojskowej.

Wszystkie stoiska wystawiennicze cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczniów szkół podstawowych i ich nauczycieli, którzy zostali zaopatrzeni w ulotki informacyjne dotyczące dalszego kształcenia.

Mamy nadzieję, że dzięki udziale w Giełdzie Edukacyjnej uczniowie podejmą satysfakcjonujące dla nich decyzje dotyczące wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej po ukończeniu 8 klasy. Bardzo serdecznie dziękujemy, że byliście z nami.

Koordynatorami wydarzenia była pani Wioletta Koper nauczyciel doradztwa zawodowego i panie opiekunki Samorządu Uczniowskiego Agnieszka Korpak-Perzanowska  i Jolanta Piasecka.

Skip to content