Regulamin Konkursu Bożonarodzeniowego „ BOMBKA BOŻONARODZENIOWA”

Regulamin Konkursu Bożonarodzeniowego „ BOMBKA BOŻONARODZENIOWA”

I . CELE KONKURSU
1. Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
2. Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej.
3. Prezentacja młodych talentów.
II. ORGANIZACJA KONKURSU
1. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej nr 111 im. Wojska Polskiego w Krakowie uczęszczający do świetlicy szkolnej.
2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – bombki bożonarodzeniowej.
3. Jedną bombkę wykonuje jeden uczeń: technika dowolna.
4. Każdy uczestnik konkursu powinien swoją pracę opisać według następującego wzoru:
imię i nazwisko autora pracy, klasa.
5. Bombki będą oceniane w kategorii:
a) kl. I – III,
według następujących kryteriów:
a) ogólne wrażenie artystyczne,
b) dobór i wykorzystanie materiałów,
c) oryginalność pomysłu,
d) wkład i estetyka pracy.
6. Udział w konkursie jest równocześnie zgodą na filmowanie, fotografowanie, bezpłatną publikację, wystawę prac oraz na przetwarzanie danych osobowych autora pracy zgodnie
z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U.Nr.133 poz.883).
7. Wszystkie prace złożone na konkurs zostaną zwrócone uczestnikom po rozstrzygnięciu konkursu (po 19 grudnia 2022 r.) .
III. TERMINARZ
1. Ogłoszenie konkursu – 15 listopad 2022 r.
2. Prace należy składać u p. Wioletty Koper do dnia 12 grudnia 2022 r.
(poniedziałek 9.00-14.45, wtorek – piątek 12.25-16.30, sala nr 1)
3. Podsumowanie Konkursu odbędzie się 16 grudnia 2022 r.
4. Lista laureatów zostanie zamieszczona w dniu 19 grudnia 2022 r. na stronie internetowej naszej szkoły.
5. Dla zwycięzców przewidziano nagrody i dyplomy

 

Organizator Konkursu : Wioletta Koper- nauczyciel, wychowawca świetlicy szkolnej gr. 4

Skip to content