Wielcy polscy naukowcy

Wielcy polscy naukowcy

Czy wiesz że, Kazimierz Funk wyodrębnił  witaminę B1, a także jest twórcą samego słowa „witamina”? Czy wiesz, że Karol Olszewski i Zygmunt Wróblewski po raz pierwszy w dziejach światowej chemii skroplili tlen, a 13 kwietnia skroplili również azot.  Czy wiesz, Ignacy Łukasiewicz  był pionierem przemysłu naftowego w Europie? Uczniowie klas ósmych, którzy wzięli udział w projekcie międzyprzedmiotowym, wykonali plakaty przybliżające sylwetki wybitnych polskich uczonych z zakresu fizyki, geografii i chemii, bez których świat wyglądałby zupełnie inaczej.  Na naszej szkolnej wystawie można zapoznać się z osiągnięciami Mikołaja Kopernika, Marii Skłodowskiej – Curie, Adama Bielańskiego, Jędrzeja Śniadeckiego, Ignacego Mościckiego, Leopolda Infelda, Jana Flisa, Aleksandra Wolszczana, Eugeniusza Romera, oraz wspomnianych już wcześniej Karola Olszewskiego, Zygmunta Wróblewskiego, Ignacego Łukasiewicza.

Opracowanie: Małgorzata Waga, Sławomir Chmiel, Agnieszka Korpak – Perzanowska

Skip to content