Uczniowie koła chemicznego z wizytą na Wydziale Chemii UJ.

Uczniowie koła chemicznego z wizytą na Wydziale Chemii UJ.

Podczas wizyty uczniowie poznali krótką historię chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim, mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną oraz kierunkami studiów na Wydziale Chemii UJ.

Zostaliśmy zaproszeni na spacer po nowoczesnym budynku Wydziału, zobaczyliśmy laboratoria studenckie, sale wykładowe, spotkaliśmy się z pracownikiem naukowym laboratorium dyfraktometrii proszkowej, który wyjaśnił jak w badaniach substancji można wykorzystać promieniowanie rentgenowskie, zapoznaliśmy się z ekspozycjami wystaw minerałów.

Opracowanie: Małgorzata Waga

Skip to content