DZIEŃ EUROPEJSKI

DZIEŃ EUROPEJSKI

W tym roku będziemy obchodzić 20. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji zaplanowaliśmy specjalny Dzień Europejski na terenie naszej szkoły.
Całe wydarzenie rozpoczęliśmy uroczystym śpiewem hymnu Polski. Dzieci i młodzież zgromadzili się na sali gimnastycznej, aby wysłuchać krótkiego rysu historycznego, kiedy i jak Polska przystąpiła do UE. Następnie wszystkie zespoły klasowe zaprezentowały przygotowane wcześniej prezentację wylosowanych państw. Piosenki, układy taneczne, regionalny strój przyciągały wzrok publiczności. Uczniowie poznali ciekawostki, zabytki, roślinność, zwierzęta i sławne postaci poszczególnych państw UE. Po pierwszej części spotkania, wszyscy udali się do swoich sal na zdrowe i regionalne drugie śniadanie. Celebrowano uroczysty posiłek na pięknie przygotowanych stołach. Uczniowie mieli okazję poznać smak francuskiego dżemu z kasztanów czy słodkich hiszpańskich winogron. Poczęstunek odbył się w przyjaznej i życzliwej atmosferze. Zwrócono uwagę na kulturę jedzenia i przyciszone rozmowy przy stole. Całe wydarzenie zakończyliśmy odśpiewaniem hymnu Unii Europejskiej.

Dziękujemy dyrekcji szkoły, nauczycielom, rodzicom i dzieciom za współpracę i przygotowanie udanego wydarzenia.

Agnieszka Cyran i Agnieszka Korpak-Perzanowska

Skip to content