Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości

Uczniowie klas czwartych poznając warsztat przyrodnika, pracowali podczas lekcji przyrody z lupami kloszowymi wyposażonymi w światło, zakupionymi w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Obserwacja jest podstawową metodą poznawczą w naukach przyrodniczych. Lekcja z lupą pobudza zmysł wzroku i dotyku, uaktywnia uczniów, rozbudza ich ciekawość poznawczą i pozwala uczyć się poprzez zabawę.

Małgorzata Waga

Skip to content