Nasza szkoła zdobyła certyfikat „Szkoła z Klasą”

Nasza szkoła zdobyła certyfikat „Szkoła z Klasą”

Szkoła z Klasą to program prowadzony przez Fundację Szkoła z Klasą, którego celem jest budowanie innowacyjnego i wzmacniającego środowiska szkolnego. Od ponad 20 lat w rozwijającej się formule Fundacja wspiera realizacje tego wyzwania w szkołach. W roku szkolnym 2022/2023 do programu przystąpiły trzy nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej – Barbara Bartnik, Teresa Smoleń i Katarzyna Mirek, które w toku szkoleń nabyły nowych informacji nt. nowoczesnych metod pracy z klasą m.in. Design Thinking lub Flipped Classroom (odwrócona klasa). Nowa wiedza pozwoliła na realizację ciekawych zajęć z uczniami, ale także stała się okazją do doskonalenia warsztatu pracy oraz wymiany doświadczeń nauczycielek. Dodatkowo w przedsięwzięcie włączona została Dyrekcja Szkoły, aby kompleksowo móc włączyć się do realizowanych działań. Cieszymy się, że podjęte przez nas poczynania przełożyły się na poprawę jakości pracy szkoły, a w ramach potwierdzenia, szkoła uzyskała Certyfikat Szkoły z Klasą.

Skip to content