Ekoeksperymentarium w świetlicy szkolnej w grupie 4

Ekoeksperymentarium w świetlicy szkolnej w grupie 4

W świetlicy szkolnej w grupie 4 wychowawca rozpoczął projekt  Ekoeksperymentarium. Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2022/2023. Celem projektu jest rozbudzenie w uczniach zainteresowań ekologicznych, nabywanie umiejętności dbania o środowisko, nabywanie  umiejętności oszczędzania wody i energii elektrycznej, kształtowanie odpowiedzialności za wykonywane zadania, uwrażliwienie na przejawy zanieczyszczenia środowiska, wyrabianie pozytywnych nawyków w codziennym działaniu na rzecz ochrony środowiska, wyrabianie szacunku dla przyrody. Zadaniem projektu jest wzbogacenie w uczniach wiedzy ekologicznej poprzez ich aktywny udział w zajęciach. Ekoeksperymentarium to gra on-line poświęcona edukacji ekologicznej. Jest to bezpłatny projekt pod patronatem Ministra Klimatu i Środowiska.

Uczniowie będą rozwiązywać zadania, które rozmieszczone są w poszczególnych pomieszczeniach domu (kuchnia, łazienka, salon). Dzięki czemu będą świadomi tego, że należy wprowadzać w życie zmiany, aby zmieniać świat na lepszy. Uczniowie nabędą wiedzę jak należy oszczędzać wodę i energię elektryczną, jak należy segregować odpady, aby były one przetwarzane na inne produkty, jak należy zadbać o środowisko, jakie czynności szkodzą środowisku.

wychowawca: Wioletta Koper

 

Skip to content