Kursy online w ramach Klubu Młodego Programisty

Kursy online w ramach Klubu Młodego Programisty

Zachęcam uczniów klas ósmych do udziału w kursach online w ramach Klubu Młodego Programisty.

Kursy wprowadzają uczniów w świat programowania i są zgodne z podstawą programową. Ich celem jest rozwinięcie u dzieci zainteresowań programistycznych i umiejętności w tym zakresie poprzez naukę skryptowego języka Python.

Dzięki temu, że kursy dostępne są na bezpłatnej platformie OSE IT Szkoła/it-szkola.edu.pl/, wszyscy uczniowie w równym stopniu mogą wykorzystywać swoje szanse edukacyjne i kształtować kompetencje kluczowe.

Ukończenie kursu uprawnia również ucznia do pobrania certyfikatu uczestnika.

Wszystkich informacji dotyczących kursu udziela nauczyciel informatyki Piotr Romanowicz.

Skip to content