Projekt FUTURE4ME

Projekt FUTURE4ME

W naszej szkole dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w roku szkolnym 2022/2023 realizowane były w ramach programu FUTURE4ME prowadzonego przez nauczycieli języka angielskiego. Zajęcia odbywały się w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
Program zakładał wzbogacenie wiedzy o krajach anglojęzycznych z naciskiem na rozwijanie sprawności językowych uczniów.

Zajęcia rozpoczęliśmy od wzbogacenia i utrwalenia słownictwa dotyczącego rodziny, wyglądu oraz zainteresowań. Uczniowie przygotowywali informację o sobie Wszystko o mnie (All about me) i prezentowali ją na zajęciach. W trakcie prezentacji dzieci były zachęcane do zadawania pytań dotyczące upodobań swoich koleżanek i kolegów.

W lutym i marcu uczniowie oglądali prezentacje multimedialne i krótkie filmiki dotyczące powstania i aktualnych zwyczajów związanych z Dniem Św. Walentego (Valentines Day) oraz Dniem Św. Patryka (St. Patricks Day). Na zajęciach zostały wykonane walentynki oraz trójlistne koniczynki (shamrock), a także tęcze z garncami złota. Uczniowie wypełniali również karty pracy ze słownictwem związanym z tymi obchodami.

W maju dzieci zapoznały się z także z podziałem administracyjnym Zjednoczonego Królestwa, oglądały prezentację multimedialną oraz filmiki edukacyjne na ten temat oraz na temat rodziny królewskiej. Uczniowie odbyli wirtualną podróż do Londynu i w ramach tych zajęć została wykonana mapa miasta z najciekawszymi symbolami oraz miejscami, a także książeczka edukacyjna London bus tour.

Małgorzata Korus

Skip to content