Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Kraków w słowach wypowiedzianych”

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Kraków w słowach wypowiedzianych”

30 maja 2023r. w Szkole Podstawowej nr 111 w Krakowie odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Kraków w słowach wypowiedzianych”, nad którym patronat sprawuje od lat Rada Miasta Krakowa Dzielnicy XII.

Podczas konkursu 14 uczniów z czterech szkół podstawowych: SP117, SP123, 157 oraz SP111 zaprezentowało utwory tematycznie związane z Krakowem. Wszyscy zachwycili zebranych, jak też jury, w którym obradowali:

Krystyna Małyska- była Inspektor do spraw szkół w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krakowa
Mariola Radwańska- bibliotekarka SP111
Paweł Kowal- inżynier, artysta – malarz, rysownik, były uczeń SP111

Jury przyznało nagrody:

I miejsce: Maja Kuźniar SP123
Anna Bisikiewicz SP111

II miejsce: Alicja Wojtowicz SP117
Bartłomiej Bulek SP157

III miejsce: Amanda Musiał SP157
Kamil Koźmik SP111

6 czerwca odbyło się wręczenie nagród Laureatom. Dodatkowo dla wszystkich biorących udział w konkursie odbyły się warsztaty rysunku tematycznie związane z Krakowem, które poprowadził pan Paweł Kowal. Uczniowie pod kierunkiem artysty wykonali prace suchymi pastelami, których tematem były zabytki Krakowa. Pan Paweł jako człowiek działających w wielu dziedzinach z ogromną pasją, zachęcał uczniów do odkrywania swoich talentów i wiary we własne możliwości i umiejętności.

Dziękujemy wszystkim Uczniom, Opiekunom i Jury za udział w Konkursie, zapraszamy za rok.

Opracowała: Barbara Bartnik

Skip to content