Policja

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Do podstawowych zadań Policji należą m.in.:

  • ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra;
  • ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  • inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń;
  • wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców;
  • kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych;
  • współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi.

Policja składa się z następujących rodzajów służb:

  • kryminalnej;
  • prewencyjnej;
  • wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym.

W skład Policji wchodzi też policja sądowa.

Skip to content