Mały ratownik

Projekt dotyczy przygotowania dzieci do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń.

Cel główny:

 • wyrobienie umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji zagrażającej życiu.

Cele szczegółowe:

 • przygotowanie dzieci do wykonywania prostych czynności ratowniczych, kształtowanie gotowości niesienia pomocy poszkodowanym;
 • nabywanie umiejętności wzywania pogotowia ratunkowego i informowania innych służb ratowniczych;
 • poznawanie zasad postępowania na wypadek skaleczenia, oparzenia, złamania.
 • zapoznanie z pracą ratownika medycznego;
 • zwiększenie zaufania dzieci do zawodu ratownika medycznego, lekarza, a także pielęgniarek oraz przedstawicieli innych służb: policjantów, strażaków.

W ramach realizowanego projektu odbyły się warsztaty:

1: W KRAKOWSKIM POGOTOWIU RATUNKOWYM!!! – AED nie takie straszne.

W ramach projektu dzieci uczestniczyły w warsztatach zorganizowanych w Szkole Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. Zapoznawały się z zawodem ratownika medycznego (prezentowano ubiór, wyposażenie karetki).

– Uczniowie zostali przeszkoleni z pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z obsługą AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny).

Uważamy, że nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED zapozna dzieci z programem Impuls Życia, pomoże przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy i używaniem defibrylatora oraz wykształci prawidłową postawę wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.

2: Warsztaty w szkole – RATUNKU, POMOCY!!! – WZYWAMY POGOTOWIE RATUNKOWE, POLICJĘ, STRAŻ POŻARNĄ – Telefon, który ratuje życie.

Kolejne warsztaty były realizowane w formie pogadanek, pokazów i praktycznych ćwiczeń. Dzieci utrwalały wcześniej zdobyte umiejętności oraz dowiadywały się w jaki sposób wzywać pogotowie, policję, czy straż pożarną. Ćwiczyły umiejętność rozmowy z operatorem: właściwego przekazania niezbędnych informacji miedzy innymi prawidłowego opisania stanu zdarzenia i miejsce zdarzenia.

3: Warsztaty z Ratownikami Medycznymi w szkole – OJ, BOLI – SKALECZONY PALUSZEK,
Uczniowie poznawali zasady postępowania na wypadek skaleczenia, oparzenia, złamania, zwichnięcia.

Każdy uczeń  pod okiem specjalistów – Ratowników Medycznych, mógł przećwiczyć sam, krok po kroku, sposób udzielenia pomocy w konkretnej sytuacji określonej przy stanowisku:

 • dzieci uczyły się opatrywania prostych ran, jednocześnie wiedziały, że w przypadku dużego skaleczenia powinno zwrócić się o pomoc do opiekuna, rodzica lub nauczyciela;
 • dzieci rozwijały potrzebę niesienia pomocy innym;
 • dzieci miały okazję utrwalić sobie podstawowe zasady bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ułożenia w pozycji bocznej osoby nieprzytomnej;
 • dzieci pod czujnym okiem ratowników mogły samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy;
 • dzieci utrwaliły znajomość numerów alarmowych. Wszystkie podejmowane działania kształciły właściwą postawę w chwilach zagrożenia życia i potrzeby szybkiej interwencji. Nie oznacza to, że dzieci staną się ratownikami, ale jest to dla nich okazja na przyswojenie odpowiedniego kanonu zachowań w sytuacjach zagrożenia życia.

Doświadczenie mówi nam, że małe dzieci w przeciwieństwie do osoby dorosłej nie boją się ”co powiedzą inni” i nie wstydzą się zareagować.

Skip to content