Lekcja biologii – Laboratoria Przyszłości

Lekcja biologii – Laboratoria Przyszłości

Uczniowie klas szóstych korzystali na lekcjach biologii ze sprzętu zakupionego w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości. Z ogromnym zainteresowaniem prowadzili obserwacje sposobu poruszania się i budowy dżdżownicy używając do tego lup oraz mikroskopu cyfrowego. Młodzi badacze nie tylko rozwijali swoje umiejętności techniczne, poszerzali wiedzę o pierścienicach, ale także mieli mnóstwo zabawy. Uśmiechy na ich twarzach, imiona nadawane dżdżownicom mówiły same za siebie…

Katarzyna Duda

Skip to content