„Krakowskie rady na różne odpady” – program edukacyjny

„Krakowskie rady na różne odpady” – program edukacyjny

Klasa 5b w ramach projektu edukacyjnego uczestniczyła w warsztatach promujących ekologiczne postawy. Uczniowie poznali zasady selektywnego zbierania odpadów w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego postępowania z nietypowymi odpadami takimi jak elektroodpady i inne odpady niebezpieczne. Uzyskali także wiedzę na temat odzysku i recyklingu surowców wtórnych, oraz funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków.

Małgorzata Waga

Skip to content