Szkolny konkurs plastyczny

Szkolny konkurs plastyczny

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
Projekt okładki do opowiadań Stanisława Lema „Bajki robotów”

Cele:                         
– rozwijanie u dzieci i młodzieży zainteresowań artystycznych oraz poszukiwanie twórczej inspiracji w utworach literackich,
– propagowanie czytelnictwa i  twórczości Stanisława Lema

Zasady konkursu:
– przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej zgodnej z tematem zawartym w tytule,
– prace powinny być wykonane indywidualnie na papierze formatu A4 techniką dowolną (rysunek, malarstwo, kolaż, grafika komputerowa itp.) i zawierać elementy okładki książki.

 Kryteria oceny:
– walory artystyczne,
– znajomość lektury,
– ciekawa interpretacja proponowanej tematyki,
– samodzielność wykonania.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 4-5 i klasy 6-8.

Terminy:
Prace należy składać do dnia 23 listopada 2021 r. w bibliotece szkolnej u pani Marioli Radwańskiej lub u nauczyciela plastyki pani Anny Fejkiel-Krupczak.
Każda praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana (imię i nazwisko ucznia oraz klasa)
 

Regulamin konkursu

Skip to content