Zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe

Zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe w roku szkolnym 2018/2019

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW
Lp. Zajęcia Prowadzący Uczestnicy zajęć
1 koło matematyczne Piasecka Jolanta 4b
2 koło matematyczne Błachowska Joanna 4c, 4d
3 koło matematyczne Adamczyk Anna 5a
4 koło matematyczne Piasecka Jolanta 5c
5 koło miłośników Krakowa Burdek Wioletta 1a, 1b
6 koło plastyczne Fejkiel-Krupczak Anna 4c, 5c, 6a, 7a
7 koło przyrodnicze Tomczyk Małgorzata 2a, 2b, 2c, 3b
8 koło komputerowe Słupek Kazimierz 3a, 3b
9 zajęcia korekcyjno - kompensacyjne Ewa Jędras klasy 1 - 4
10 logopedia Bartnik Barbara klasy 1 - 2
11 ZDW - edukacja wczesnoszkolna Tomczyk Małgorzata 2a
12 ZDW - edukacja wczesnoszkolna Grodzińska Grażyna 2b
13 ZDW - edukacja wczesnoszkolna Bartnik Barbara 2c
14 ZDW - edukacja wczesnoszkolna Ewa Jędras 5a, 5b, 5c, 5d
15 ZDW - j. angielski Katarzyna Walczak 4a, 4b, 4c
16 ZDW - j. polski Katarzyna Tomala 4a, 4b, 4d
17 ZDW - matematyka Jolanta Piasecka 4a, 4b, 4c, 4d
18 ZDW - matematyka Anna Adamczyk 6a
19 ZDW - matematyka Gleń Monika 7b
20 ZDW - chemia Waga Małgorzata 8a, 8b
21 ZDW - j. angielski Sochaczewska Dorota 7a, 7b

Na różnego rodzaju zajęcia dodatkowe  zapisano/zakwalifikowano  223 dzieci (47% wszystkich uczniów szkoły). W tym 3 dzieci na cztery rodzaje zajęć, 9 uczniów na trzy rodzaje zajęć, 36 na dwa rodzaje zajęć i 175 na jeden rodzaj zajęć.

Są to zajęcia:

rozwijające uzdolnienia;

dydaktyczno – wyrównawcze;

korekcyjno – kompensacyjne;

logopedyczne.

Nowo wprowadzoną formą  są zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się. Pedagog szkolny kontunuuje rozpoczętą w roku ubiegłym realizację  3 – godzinnych warsztatów dla uczniów klas IV – VIII pod tytułem „Jak się uczyć”. W tym semestrze zajęcia takie zostały przeprowadzone w klasie VI A (2 godziny) i w klasie VII A (1 godzina).

Kolejny rodzaj zajęć, to zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne. Zajęcia takie pod nazwą „Dlaczego zachowujemy się niewłaściwie – plan rozsądnego działania” pedagog szkolny przeprowadził w klasach III A i IV A.

Następna forma zajęć, to zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu uzupełniające działania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego. W tym zakresie pedagog szkolny przeprowadził zajęcia  „Drogi kształcenia. Zainteresowania,  a predyspozycje” w klasach VI A, VII A, VIII B, VIII C. Docelowo będą one przeprowadzone we wszystkich klasach VI – VIII.

Zorganizowane zostały również 3 godzinne warsztaty „Chłopska szkoła biznesu –przedsiębiorczość, planowanie działań, współdziałanie”. W zajęciach tych prowadzonych przez psychologów i pedagogów z PPP nr 3 uczestniczyli uczniowie klas VI A, VI B, VII A i VII B.

W pierwszym semestrze realizowano w szkole szereg działań o charakterze profilaktycznym, czy profilaktyczno-wychowawczym, w tym prowadzonych przez podmioty zewnętrzne:

24.09.2018

„Bezpieczna droga do szkoły”– zajęcia dla uczniów klas I (2 oddziały, zajęcia po 45 minut).

Prowadzący: Straż Miejska

09.10.2018

„Bezpieczna droga do szkoły”– zajęcia dla uczniów klas I i III (7 oddziałów, zajęcia po 45 minut).

Prowadzący: KMP Kraków Wydział Ruchu Drogowego.

09.10.2018, 25.10.2018 ,  08.11.2018, 22.11.2018     

„Agresja – lęk czy odwaga”– zajęcia dla uczniów klas VI A, V B, V D, VI B na temat kształtowania pozytywnych relacji w klasie, właściwych postaw wobec siebie, że szczególnym uwzględnieniem problemu agresji (zajęcia 3 x 45 minut).

Prowadzący: psycholog i pedagog z PPP nr 3

26.10.2018

„Cyberzagrożenia, zachowania niepożądane i ich konsekwencje”– zajęcia dla uczniów klas IV (4 oddziały).

Dwie grupy tematów: zagrożenia w cyberprzestrzeni, oraz konsekwencje zachowań niepożądanych w tym: akty wandalizmu, palenie papierosów, bójki. (zajęcia po 45 minut).

Prowadzący: VI Komisariat Policji w Krakowie

 29.10.2018

Odpowiedzialność prawna nieletnich. Zachowania niepożądane i ich konsekwencje – zajęcia dla uczniów klas VIII A, VIII B, VIII C. (zajęcia po 45 minut).

Prowadzący: VI Komisariat Policji w Krakowie

07.11.2018

„Bez złości mamy więcej radości”– zajęcia dla uczniów klas III A, na temat radzenia sobie z trudnymi emocjami (45 minut).

Prowadzący: MOPS.

21.11.2018

„Cyberzagrożenia, zachowania niepożądane i ich konsekwencje”– zajęcia dla uczniów klas VI B.

Dwie grupy tematów: zagrożenia w cyberprzestrzeni, oraz konsekwencje zachowań niepożądanych w tym: mobbing (ze szczególnym uwzględnieniem internetu), akty wandalizmu, palenie papierosów, bójki.(zajęcia 45 minut).

Prowadzący: VI Komisariat Policji  w Krakowie.

02.01.2019, 03.01.2019, 09.01.2019, 10.01.2019      

Doskonalenie umiejętności porozumiewania się. Klasy: IVd, IVc, IVa, IVb (zajęcia 2 x 45 minut).

Prowadzący: Urszula Dudzik – psycholog (PPP – Konfederacka).

07.09.18, 14.09.18, 12.10.18, 22.10.18, 24.10.18, 11.12

„Nie spal się na starcie” – warsztaty na temat szkodliwości palenia tytoniu i dopalaczy dla uczniów klas VIII A, VI A, VIII B, VIII C, VII A, VII B

03.10.18, 05.10.18

„Kultura języka” – zajęcia dla uczniów V C, VIII A.

11.10.18, 07.12.18

„Jak zapanować nad impulsywnością w działaniu. Plan Rozsądnego Działania” – zajęcia dla uczniów klasy III A i IV A.

07.11.18

„Jak kształtować pozytywne relacje rówieśnicze” – zajęcia dla uczniów VII A.

29.11.18

„Czy możemy być dobrymi przyjaciółmi” – zajęcia dla uczniów V B.

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM