Świetlica

    ŚWIETLICA SZKOLNA ZAPRASZA

CODZIENNIE 

W GODZ OD 7:00 - 17:30

swi

DZIENNY PLAN PRACY ŚWIETLICY

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

ZASADY ZACHOWANIA W ŚWIETLICY

ROZKŁAD ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

PODZIAŁ GRUP ŚWIETLICOWYCH 2017/2018

>>NASZA ŚWIETLICA<< GALERIA

>>ZABAWY ŚWIETLICOWE<< GALERIA

Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze na  świetlicy szkolnej organizowane są dla dzieci Rodziców pracujących. 

Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach  7.00 - 17.30

Zapisy uczniów do świetlicy szkolnej w r.szk.2017/18 będą powadzone na podstawie:

1.  Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy; 

2.  Zaświadczenia z zakładu pracy Rodziców o zatrudnieniu i  godzinach pracy.

     W naszej szkole funkcjonują  grupy świetlicowe, utworzone według wieku dziecka, po to aby dzieci nie czuły się zagubione i mogły rozwijać się stosownie do swoich możliwości. Głównym zadaniem tej świetlicy jest stworzenie warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi oraz zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa.

Zachęcamy i dajemy możliwości do rozwijania dziecięcych zainteresowań, pasji poprzez bogaty zestaw zajęć świetlicowych. Organizujemy zajęcia tematyczne odpowiadające poszczególnym tematom tygodniowym, zajęcia plastyczne , manualne, taneczne, muzyczne, relaksacyjne, teatralne, ruchowe na małej sali gimnastycznej z wykorzystaniem pomocy z programu: ” Radosna Szkoła”, warsztatowe ( warsztaty wielkanocne,  warsztaty doskonalące umiejętności gry w grę „Superfarmer”), sportowe uczące zdrowej rywalizacji, czytelnicze.