SUKCESY

SUKCESY I OSIĄGNIĘCIA 

dyp7dyplom1dyplom2dyplom3dyplom4dyplom5 dyplom6

Dyplom Dyplom dyp1dyp2 dyp3 dyp4

 

Dyplom  Certyfikat     dyplom  dyp 

 

              nagroda    dyp5

SPAWDZIANY KLAS SZÓSTYCH

ROK 2012/2013

Uczniowie uzyskali wynik najwyższy (9 stanin).

W całej Małopolsce tylko 5,8% szkół uzyskało wynik podobny. Wynik niższy (poniżej 9 stanina) uzyskało 94,2 % szkół.

Sprawdzian badał jak co roku określone umiejętności : czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystanie wiedzy w praktyce.

Uczniowie naszej szkoły w każdej z umiejętności uzyskali wyniki lepszy niż średnia w gminie Kraków.

Wynik ten dał nam piąte miejsce wśród wszystkich szkół krakowskich.

ROK 2013/2014

Trzymamy poziom!!!

Uczniowie uzyskali wynik bardzo wysoki (8 stanin).

Wynik 31.3 punktu, który uzyskali nasi uczniowie, to górna granica staninu 8. 31,4 to już był stanin 9. Patrząc na ten wynik bardziej szczegółowo do 9 staninu (najwyższego) brakło naszym uczniom 0,03%, to około 2 punkty na 1640 możliwych do uzyskania.

W Małopolsce niższy wynik uzyskało 83,8 % szkół, zbliżony 11,2 %, wyższy 5% szkół.

Uczniowie naszej szkoły w pisaniu, rozumowaniu i korzystaniu z informacji uzyskali wynik lepszy niż średnia w gminie. W czytaniu wynik identyczny, a w wykorzystaniu wiedzy w praktyce, wynik nieznaczne gorszy (o 1 punkt procentowy).