PILNE! 8.04.2019 r. - komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo,
Rodzice Uczniów
Szkoły Podstawowej Nr 111 im. Wojska Polskiego
w Krakowie 

                 Informuję, że Związek Nauczycielstwa Polskiego, po wyczerpaniu procedur sporu zbiorowego, przewidzianych ustawą z dnia 23 maja 1991 o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (t. jedn. Dz. U. z 2019r poz.174), ogłosił w naszej szkole strajk bezterminowy. Polega on na powstrzymaniu się od pracy, od dnia 8 kwietnia do odwołania, wszystkich nauczycieli przystępujących do strajku.

 Biorąc pod uwagę liczbę nauczycieli zamierzających przystąpić do strajku oraz przepisy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom szkoły, podjęłam decyzję o wystąpieniu do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o zgodę na zawieszenie zajęć w całej szkole w dniu 8 kwietnia (poniedziałek), na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 z późn. zm.).  

Oznacza to, że w oddziałach klas I-VIII nie będą w tym dniu prowadzone żadne zajęcia. W związku z zaplanowanymi na ten dzień rekolekcjami dla uczniów  informuję, że szkoła nie ma możliwości zapewnienia opieki uczniom w tym dniu. Proszę Państwa o zrozumienie tej wyjątkowej sytuacji i zapewnienie dzieciom pełnej opieki. Jeśli w kolejnych dniach strajk będzie kontynuowany, a sytuacja kadrowa w szkole nie ulegnie zmianie, zajęcia mogą być  zawieszone także w kolejnych dniach, o czym powiadomię Państwa w dniu 8 kwietnia komunikatem na stronie internetowej szkoły, poprzez dziennik elektroniczny oraz wywieszką na drzwiach szkoły.

Jednocześnie informuję, że podczas strajku będzie działać kuchnia i uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej będą mieli możliwość zjedzenia obiadu w godzinach od 11.00 – 13.00. Sekretariat podczas strajku będzie czynny i zapewnia możliwość uzyskania bieżącej informacji oraz pisemnego potwierdzenia zawieszenia zajęć w szkole, dla celów przedłożenia zaświadczenia w zakładzie pracy Rodzica.

Wciąż mam nadzieję, że do strajku  nie dojdzie. Sytuacja jest dynamiczna, i jeśli tylko Rząd dojdzie do porozumienia ze Związkami Zawodowymi, skutkującego zaprzestaniem akcji strajkowej, niezwłocznie poinformuję Państwa (także w niedzielę) o możliwości uruchomienia zajęć. Jeszcze raz proszę o zrozumienie dla tej nadzwyczajnej sytuacji. 

Kraków, 5 kwietnia 2019r.

 Bernadetta Bochenek

 Dyrektor Szkoły 

Oświadczenie: 

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/oswiadczenie-zas-36/ZAS_36?fbclid=IwAR0Tuxe5CgFsKPLcDNM2_q9sqige2dh5i73F2YF-1Auv18vH1Rhoietbs1c 

 

Wniosek Z-15A:

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/wniosek-z-15a/ZUS_Z-15?fbclid=IwAR0nLRDiWU34dDn2HYi2CXLD3TTdImTPej0WPPadOlMrdhHRlSwHC3xVzUU

 

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM