Ogłoszenia dyrekcji

Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 111 w Krakowie


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 111 im. Wojska Polskiego w Krakowie informuje, że wszelkie uwagi i skargi przyjmowane są przez Dyrektora w formie pisemnej ( ustne do protokołu) i rozpatrywane w trybie ustawowym.  Dyrektor nie rozpatruje skarg anonimowych.

Bernadetta Bochenek