Aktualności

INFORMACJA RADY RODZICÓW

INFORMACJA RADY RODZICÓW

Rada Rodziców informuje, że w roku szkolnym 2017/2018, wysokość wpłaty rocznej na cele realizowane przez RR wynosi: 60zł.
Można wpłacać jednorazowo lub ratach - u skarbników klasowych lub przelewem na konto RR (szczegóły w zakładce Rada Rodziców).
Prosimy o wpłaty…