INFORMACJA RADY RODZICÓW

Rada Rodziców informuje, że w roku szkolnym 2017/2018, wysokość wpłaty rocznej na cele realizowane przez RR wynosi: 60zł.

Można wpłacać jednorazowo lub ratach - u skarbników klasowych lub przelewem na konto RR (szczegóły w zakładce Rada Rodziców).

Prosimy o wpłaty najpóźniej do 31 stycznia 2018 roku. 

Uwaga NAGRODA:

Klasa, która dokona największej wpłaty (liczone proporcjonalnie do ilości dzieci w klasie)

otrzyma nagrodę w postaci sfinansowania wyjścia do kina dla całej klasy.