Galeria

Wizyta studyjna w Szkole Podstawowej nr 111 w Krakowie

Wizyta studyjna w Szkole Podstawowej nr 111 w Krakowie

       W październiku 2017 roku, w Szkole Podstawowej nr 111 gościliśmy delegację dyrektorów i nauczycieli angielskich szkół podstawowych oraz średnich. Wśród zaproszonych gości był dr hab. Roman Dorczak z Uniwersyetu Jagiellońskiego oraz dr Robin Precey z Uniwersytetu Canterbury, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się zarządzaniem i przywództwem edukacyjnym.

       Uczestnicy spotkania mieli możliwość towarzyszyć naszym uczniom podczas zajęć lekcyjnych. Dzieci spontanicznie i chętnie nawiązywały kontakt w języku angielskim. W klasach młodszych uczniowie przygotowali „wesołe” pytania, na które odpowiadali Brytyjczycy. Goście byli bardzo zaskoczeni wysokim poziomem znajomości języka angielskiego, którym posługiwali się uczniowie naszej szkoły.

       Wiele uwagi poświęcono na rozmowę dotyczącą osiągnięć uczniów, które widnieją w szkolnej gablocie. Przyjaciele z Wielkiej Brytanii byli zdumieni zapoznając się z  różnorodnością podejmowanych inicjatyw na rzecz podnoszenia jakości procesów uczenia się i nauczania prowadzonych w Szkole Podstawowej nr 111 w Krakowie.

       Po obejrzeniu całej szkoły oraz po przeprowadzonych rozmowach z uczniami, dyrektorzy i nauczyciele ze Zjednoczonego Królestwa chętnie opowiadali o swoich spostrzeżeniach dotyczących naszej placówki. Wymieniali się poglądami a wszelkie inicjatywy podejmowane w szkole, porównywali do swoich doświadczeń. Zgodnie, wszyscy Goście stwierdzili, że pierwszy raz są w szkole w której dzieci są szczęśliwe. Bardzo podobały się im relacje jakie panują między uczniami w zespołach klasowych. Zaproszeni goście podkreślili, że tak dobrze funkcjonującą szkołę można stworzyć  dzięki otwartość,  pomysłowość oraz szczerym i bezinteresownym zainteresowaniem uczniem, wszystkich osób tworzących społeczność szkolną.

       Mamy nadzieję, że nawiązana współpraca będzie trwała przez wiele lat a wzajemna wymiana doświadczeń przyniesie wszystkim wiele radości i satysfakcji z pracy w szkolnictwie.

 

Anna Hesse-Gawęda M.A.

Lekcja Żeglarstwa w klasach 2 i 3

Lekcja Żeglarstwa w klasach 2 i 3

6 listopada do naszej szkoły przyjechali goście z Klubu Żeglarskiego. Mieli ze sobą nietypowy rekwizyt – prawdziwą żaglówkę, którą pływają dzieci.

Najpierw Pani Zosia opowiedziała nam z czego zbudowana jest żaglówka. Każdy z nas mógł zobaczyć i dotknąć żagiel, kadłub, miecz i ster. Później dowiedzieliśmy się do czego służą te poszczególne elementy.

Na koniec pani pokazała nam zdjęcia i film jak dzieci uczą się pływać na żaglówkach. Opowiedziała, również, że prawdziwe zajęcia na wodzie odbywają się nad Zalewem Bagry, który mieście się 4 kilometry od Wawelu. Jest to jedno z największych zbiorników wodnych w Krakowie. Kiedyś mieściła się tam żwirownia. Brzegi Zalewu porośnięte są szuwarami w których mieszkają ptaki wodne, a w wodzie pływają ryby. Na terenie Zalewu w czasie wakacji znajduje się strzeżone kąpielisko, przystanie wodne i wypożyczalnia sprzętu wodnego.

Bardzo podobało się nam spotkanie z żeglarzami. Najbardziej w pamięci utkwił nam miecz, ale nie taki do wojowania, tylko taki, który powoduje, że łódka się nie przewraca.

 

Relację ze spotkania przygotowali uczniowie z klasy 3b

Wojtek Grelecki, Mateusz Grelecki, Retha Salman,

Mikołaj Kowalski, Igor Kaczmarczyk, Bartek Kwaśny.

Ok zeszyt dziecięcą drogą do sukcesu

Ok zeszyt dziecięcą drogą do sukcesu

        Innowacja pedagogiczna „Ok zeszyt dziecięcą drogą do sukcesu” wdrożona  została do realizacji w klasie 1c w pierwszych dniach września 2017r.

       Głównym założeniem innowacji było włączenie elementów oceniania kształtującego do zeszytu uczniowskiego i przy ich pomocy dostrzeżenie tak ważnego procesu uczenia się. Uczeń nakierowany na świadome uczenie się, rozumienie to, czego się uczy oraz doskonali samodzielność w tak ważnym procesie. Uczniowie otrzymują na zajęciach cele lekcji i kryteria sukcesu, podejmują pierwsze próby oceny koleżeńskiej i samooceny. Pojawia się też informacja zwrotna nauczyciela, której celem jest wskazanie dalszej drogi rozwoju dziecka. Wszystkie te elementy prowadzą do uzmysłowienia uczniowi, że uczenie się to jego własna, ważna praca, której wynikiem jest indywidualny sukces. Ta świadomość prowadzi do refleksji, która początkowo w formie graficznej, później słownej wyrażana będzie w zeszytach. Pierwszoklasiści działają pięknie i kreatywnie, lubią swoje OKzeszyty.

      By przybliżyć Okzeszyt rodzicom został utworzony przez wychowawczynię blog, na którym można znaleźć wiele cennych informacji i wskazówek edukacyjnych. Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia strony: https://awatarki.jimdo.com/

                                                                          Barbara Bartnik