ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ

W piątek 13 października klasa IVc zaprosiła Dyrekcję, rodziców, wychowawców wraz z klasami oraz pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły na uroczysty apel z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Podczas apelu został zaprezentowany krótki, słowno -muzyczny program artystyczny pt "Wesoła klasa", w trakcie którego dzieci z przejęciem recytowały wierszyki będące podziękowaniem dla wszystkich za trud ich pracy. Miłe słowa Pani Dyrektor oraz gromkie oklaski publiczności wskazywały, że akademia podobała się.

K.Walczak