NASZA ŚWIETLICA

W naszej szkole funkcjonują  grupy świetlicowe, utworzone według wieku dziecka, po to aby dzieci nie czuły się zagubione i mogły rozwijać się stosownie do swoich możliwości. Głównym zadaniem tej świetlicy jest stworzenie warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi oraz zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa.