Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoły Podstawowej nr 111 w Krakowie

im. Wojska Polskiego 

Wstęp Deklaracji

Gmina Miejska Kraków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp111.edu.pl.

Szkoła Podstawowa nr 111 w Krakowie:

Telefon: +48 12 658 13 27
E-mail: sp111wkrakowie@interia.pl
Adres korespondencyjny: ul. Bieżanowska 204, 30-856 Kraków

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.sp111.edu.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-03.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Strona internetowa www.sp111.edu.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie filmów nie posiadają napisów dla osób z dysfunkcją słuchu,
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego;
 • strona nie posiada informacji w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu na temat usługi wideo tłumacza języka migowego,

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast,
 • wersja tekstowa strony, bez grafiki,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-22.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W Szkole Podstawowej nr 111 w Krakowie do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został administrator strony internetowej, e-mail: sp111wkrakowie@interia.pl, telefon: 12 658 13 27 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Szkoły Podstawowej nr 111 w Krakowie:

 • przy ul. Bieżanowska 204

spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. przestrzeń komunikacyjna budynku na parterze wolna od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – brak windy),
 2. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny lub głosowy - woźna,
 3. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego - instrukcja na stronie www szkoły.
 4. Instrukcja wejścia na teren SP111 z psem przewodnikiem
 5. Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM